Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Przemiany fazowe
Learning outcome:
Rozumie, że znajomość przemian fazowych, które towarzyszą procesom technologicznym pozwala skutecznie rozstrzygać problemy w technologii.
Connections with FLO:
  • TC2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne