Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej
Connections with FLO:
  • IM1A_W22
    Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej