Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Przemiany fazowe
Learning outcome:
Zna fizykochemiczne podstawy technologii materiałów szklistych.
Connections with FLO:
  • TC2A_W04
    ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa.