Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Learning outcome:
Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł
Connections with FLO:
  • CE1A_W11
    ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła
  • TC1A_W10
    ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • IM1A_W04
    Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy