Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Environmental risk assessment
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) w zakresie analizy ryzyka środowiskowego; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania
Connections with FLO:
 • IS1A_U01
  The graduate is able to obtain information from literature, databases and other sources , including the Internet and patent information , also in English as a language of international communication in the field of environmental engineering; is able to integrate the obtained information, draw basic conclusions and formulate and justify simple opinions
 • OS1A_U02
  The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
 • OS1A_U03
  The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
 • OS1A_U10
  The graduate uses scientific language in discourses with specialists in mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.