Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Modelling in Geophysics
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić transformację ciągłego modelu geologicznego na dyskretny model numeryczny; posiada wiedzę nt. dobory odpowiednich warunków początkowych i brzegowych dla numerycznego rozwiązania wybranych problemów z zakresy nauk o Ziemi.
Connections with FLO:
 • GF2A_W05
  Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
 • GF2A_W09
  Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • GF2A_U03
  Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji
 • GF2A_K04
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie