Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modelling in Geophysics
Learning outcome:
Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do modelowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze.
Connections with FLO:
  • GF2A_W06
    Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
  • GF2A_U03
    Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji