Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Modelling in Geophysics
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić modelowanie numeryczne dla rozwiązania wybranych problemów z zakresu określonych zagadnień nauk o Ziemi.
Connections with FLO:
  • GF2A_W08
    Posiada wiedzę związaną z projektowaniem i prowadzeniem badań geofizycznych w złożonych warunkach geologicznych związanych z zagrożeniami naturalnymi, indukowanymi oraz antropogenicznymi
  • GF2A_U04
    Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania