Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Surface water and groundwater - their role in tourism
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę na temat walorów przyrodniczych najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego: rzek, źródeł, jezior
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki