Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Surface water and groundwater - their role in tourism
Learning outcome:
Wie z jakimi uwarunkowaniami przyrodniczymi wiąże się występowanie wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W04
    Ma wiedzę o wpływie różnorodnych uwarunkowań i czynników wpływających na przyrodę oraz zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb turystyki i innych usług czasu wolnego