Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Surface water and groundwater - their role in tourism
Learning outcome:
Ma świadomość jakie potencjalnie negatywne skutki dla środowiska wodnego ma antropopresja. Rozumie znaczenie ochrony wód
Connections with FLO:
  • TR1A_W03
    Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
  • TR1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce