Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Theory of Geophysical Fields
Learning outcome:
Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
Connections with FLO:
  • GF2A_W01
    Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce