Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Theory of Geophysical Fields
Learning outcome:
Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
Connections with FLO:
  • GF2A_W05
    Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych