Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Theory of Geophysical Fields
Learning outcome:
Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
Connections with FLO:
  • GF2A_K05
    Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej