Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
Connections with FLO:
  • TC2A_W06
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania