Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu badań fizykochemicznych, materiałów w postaci cienkich warstw i powłok
Connections with FLO:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych