Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki