Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw
Connections with FLO:
  • TC2A_U12
    potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów