Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Connections with FLO:
  • TC2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii