Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Learning outcome:
Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej
Connections with FLO:
  • TC2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem