Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Professional intership
Learning outcome:
Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki