Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Professional intership
Learning outcome:
Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac.
Connections with FLO:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania