Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Professional intership
Learning outcome:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne
Connections with FLO:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów