Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Professional intership
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu.
Connections with FLO:
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania