Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Graduation practice
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić samodzielnie niektóre z takich prac i elementów badań naukowych, jak: - badania terenowe związane z poborem próbek, kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim lub pomiarami terenowymi wybranych właściwości fizyko-chemicznych wody czy gruntów, - badania laboratoryjne pobranych próbek, - modelowanie numeryczne, - modelowanie w środowisku GIS
Connections with FLO:
  • GG2A_U02
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
  • GG2A_U15
    Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.