Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Graduation practice
Learning outcome:
Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.
Connections with FLO:
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
  • GG2A_K02
    Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich na środowisko.