Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Automatics and control in RES
Learning outcome:
Zna podstawy syntezy parametrycznej regulatorów bez i z opóźnieniem. Zna metody doboru nastaw regulatorów: Zieglera-Nicholsa, stabilności aperiodycznej, kryterium amplitudy rezonansowej, dominujących stałych czasowych, mgp itp. Zna metody aproksymacji obiektów wyższego rzędu za pomocą modeli zawierających opóźnienie.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W16
    The graduate has knowledge on the acquisition and use of energy from renewable sources, and installations used for this purpose
  • EZ1A_W17
    The graduate knows the basic techniques used to describe technical objects and systems