Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Automatics and control in RES
Learning outcome:
Zna pojęcia związane z układami nieliniowymi: charakterystyki podstawowych członów nieliniowych, zasady przekształcania schematów blokowych. Zna podstawy analizy i syntezy układów nieliniowych. Zna sposoby projektowania wielowymiarowych układów sterowania w oparciu o model w przestrzeni stanów
Connections with FLO:
  • EZ1A_W16
    The graduate has knowledge on the acquisition and use of energy from renewable sources, and installations used for this purpose
  • EZ1A_W17
    The graduate knows the basic techniques used to describe technical objects and systems