Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Data mining
Learning outcome:
Potrafi zinterpretować macierz korelacji
Connections with FLO:
 • IT1A_U01
  uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IT1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IT1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
 • IT1A_U07
  potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne