Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Data mining
Learning outcome:
Potrafi zbadać jakość danych
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
  • IT1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej