Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Polymer materials
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań
Connections with FLO:
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe