Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Polymer materials
Learning outcome:
Potrafi przygotować opis wykonania ćwiczenia laboratoryjnego, przedstawić wyniki w formie graficznej lub tabeli, interpretować wyniki przeprowadzonych badań
Connections with FLO:
  • IM1A_U03
    Potrafi opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IM1A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego