Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Polymer materials
Learning outcome:
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole oraz samodzielnie poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę
Connections with FLO:
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IM1A_U04
    Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się