Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Polymer materials
Learning outcome:
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz pracy w zespole
Connections with FLO:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania