Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Polymers in building industry
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o materiałach polimerowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Potrafi zidentyfikowć oraz scharakteryzować materiał polimerowy.
Connections with FLO:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
  • TC2A_W13
    posiada wiedzę o tworzywach sztucznych, ich właściwościach, przetwórstwie i kierunkach zastosowania