Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Polymers in building industry
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie metod badań polimerów, w tym odpadów polimerowych. Zna metody recyklingu polimerów.
Connections with FLO:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
  • TC2A_W11
    zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada rozszerzoną wiedzę o przemysłowych zagrożeniach środowiska oraz o metodach ich ograniczania zgodnie z wymaganiami BAT
  • TC2A_W13
    posiada wiedzę o tworzywach sztucznych, ich właściwościach, przetwórstwie i kierunkach zastosowania