Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Polymers in building industry
Learning outcome:
Potrafi rozpoznać materiał polimerowy oraz oznaczyć jego właściwości
Connections with FLO:
 • TC2A_U03
  potrafi ocenić i opisać poszczególne elementy i ustroje budowlane, wykorzystać oraz oszacować efektywność energetyczną budowli
 • TC2A_U04
  potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska
 • TC2A_U09
  potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne
 • TC2A_U10
  potrafi oszacować czas życia materiałów w różnych warunkach zewnętrznych oraz wykorzystać mechanikę pękania materiałów w projektowaniu i technologii ich otrzymywania