Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Polymers in building industry
Learning outcome:
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, własnej pracy i pracy zespołowej, ma świadomość oddziaływania materiałów na środowisko
Connections with FLO:
  • TC2A_K01
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem