Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elements of finances and insurances
Learning outcome:
Zna zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce.
Connections with FLO:
  • GG2A_W09
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.