Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Elements of finances and insurances
Learning outcome:
Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia.
Connections with FLO:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.