Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Elements of finances and insurances
Learning outcome:
Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu.
Connections with FLO:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.