Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Basic finances
Learning outcome:
Definiuje elementy systemu finansowego państwa: sektor finansów publicznych, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, system bankowy, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych
Connections with FLO:
  • GG2A_W09
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.