Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Basic finances
Learning outcome:
Wykorzystuje metody dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i przedsięwzięć inwestycyjnych
Connections with FLO:
  • GG2A_U11
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.