Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych.
Connections with FLO:
  • IM1A_W22
    Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej