Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej
Connections with FLO:
 • CB1A_K01
  ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych