Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Environmental Geophysics
Learning outcome:
Student zna najważniejsze problemy z dziedziny inżynierii środowiska i stosowanych metod geofizycznych, potrafi analizować wyniki badań geofizycznych w kontekście problemów inżynierii środowiska
Connections with FLO:
  • IS1A_W07
    The graduate has basic knowledge of the selected environmental protection issues
  • IS1A_W10
    The graduate has basic knowledge of the selected geophysics topics