Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Environmental Geophysics
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia geofizyki środowiska w zadaniach związanych z oceną zakresu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, geotechniką środowiska i innymi
Connections with FLO:
  • IS1A_U23
    The graduate is able to use known geophysical methods and tools in environmental engineering tasks, including the assessment of water and soil pollution, environmental geotechnics and others