Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U05
    Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych