Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych
Connections with FLO:
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U14
  Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne