Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny
Connections with FLO:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U13
    Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu